Kdo je to poškozený?

 

Poškozeným je ten, komu bylo trestným činem:

- ublíženo na zdraví,

- způsobena majetková škoda,

- způsobena nemajetková újma,

- nebo na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil (bezdůvodné obohacení).

Poškozeným může být i právní nástupce původně poškozené osoby.

Co je to ublížení na zdraví?

Ublížení na zdraví je takový stav záležející v poruše zdraví nebo jiném onemocnění, který porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý způsob života poškozeného a který vyžaduje lékařské ošetření. Dle praxe by tato porucha normálních tělesných nebo duševních funkcí měla trvat nejméně 7 dnů.

Za ublížení na zdraví se považuje také těžká újma na zdraví, jíž se rozumí vážná porucha zdraví nebo jiné vážné onemocnění. Z trestního zákoníku se dozvídáme úplný výčet příkladů těžké újmy na zdraví: zmrzačení, ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti, ochromení údu, ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí, poškození důležitého orgánu, zohyzdění, vyvolání potratu nebo usmrcení plodu, mučivé útrapy, nebo delší dobu trvající porucha na zdraví.

Co je to majetková škoda?

Majetkovou škodou je skutečná škoda, již obviněný trestným činem způsobil. Je ji možné vyjádřit v penězích. Nejedná se však vždy pouze o ztenčení majetku poškozeného, ale i o jinou materiální škodu, pokud příslušné předpisy o odškodňování přiznávají její náhradu (např. náklady léčení, újma vzniklá poškozením věci nebo tím, co poškozenému ušlo, apod.), kterou lze odčinit nebo zmírnit buď uvedením v původní stav, nebo peněžitou náhradou.

Vyčíslit a určit materiální škodu se Vám může na první pohled jevit jako jednoduché. Při tom je však pro Vás jako pro poškozeného dobré mít se na pozoru zejména před pojišťovnami, které se snaží získat  pro sebe svou činností při plnění z pojistné události co největší prospěch, a tak přistupují i ke krácení nároků poškozených. Jakým způsobem toto činí? Odmítají například hradit nové díly při opravě vozu a požadují, aby poškození objížděli vrakoviště a sháněli díly co nejlevnější. Zdá se Vám to také absurdní?

 

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by AgeThemes